Kontakty vydavateľstva:

pre zasielanie rukopisov: rukopisy zavináč lutien bodka sk (na inú adresu zaslané rukopisy sú stratené)

pre kontakt s vydavateľstvom: vydavateľstvo zavináč lutien bodka sk

 

Spriatelené stránky:

ADHDíci – prechod na stránku, týkajúcu sa ADHD (hyperaktívnych detí, ale nielen detí)