Agartha – mýtická podzemná ríša. Mala byť obývaná šľachetnými ľuďmi, ktorí podľa povestí a mýtov pomáhali ľuďom. Objavovali sa a mizli hlavne v lesoch či podivných divokých skaliskách.

Aglomerácia – územný štátny celok.

Akademion – stredná škola a univerzita v jednom.

Armorak – ochranný odev pre hornú polovicu tela muža.

Asasín – zabijak za odmenu. Prvých vytvoril z bojovníkov muž, zvaný Starec z hory. Odmieňal ich ženami, nakradnutým bohatstvom a hašišom, podľa ktorého ich nazývali hašašínmi.

Ate? Utta hau te asio? Ate e ea siotara taoni-te… – „Čože? Kto ti dal súhlas? Veď môžeš ohro…“

Aldea – osada Slobodných.

Atlanton – mýtický kontinent, ktorý sa mal stratiť pri obrovskom kataklizmatickom nešťastí. Na rozdiel od ostatnej pevniny planéty bol samostatný a obklopený vodami zo všetkých strán. Hlavné mesto sa malo volať Atlantis a bolo vraj výstavné. Koniec tohto bájneho sveta mala zapríčiniť namyslenosť ľudí a zneužitie vynálezov, ktoré im mali slúžiť, na ovládnutie iných ľudí.

Aukio – námestie v aldei.

Balisong – nôž, ktorého čepeľ s obojstranným ostrím sa uzatvára do rozdelenej rúčky.

Bekat – menová jednotka aglomerácie Mosseo.

Blažený Hubertín! – „blažený“ je vo svete mešťanov obdoba slova „svätý“. V uvedenom tvare je to emotívny povzdych. Tiež sa používa v znení „Veľký Ybertín!“

Cesta svetla – priezor dolu do dolného sveta, vedie svetlo – najmä pre rastliny.

Čítač – komunikačné a pracovné zariadenie, umožňujúce prácu s informáciami najrôznejšieho druhu, prepojené so zdrojmi údajov po celom svete, slúži aj pre pripojenie k virtuálnym svetom, k virtuopédii (virtuálnej encyklopédii).

Čítač myšlienok – novšia súčasť prístroja pre preprogramovanie zločincov.

Ďalekom – prostriedok na komunikáciu so vzdialenými ľuďmi, prenášajúci zvuk a písmo.

Deakon – člen hierarchie Inštitúcie. Kedysi šíriteľ pravdy, učiteľ, neskôr kazateľ prikázaní a pravidiel, ktoré sa zásluhou Inštitúcie neustále množili.

Démon – preniká astrálne telo a činí ho neslobodným. Nie všetci priamo škodia, no je nesloboda v záujme rastu, pokroku alebo lásky pozitívna?

Depiktor – prenosné, čítaču podobné zariadenie, primárne umožňujúce čítať texty.

Desonizácia – elektricko-sonická clona, zariadenie znemožňujúce odpočúvanie.

Doktorissimus – neskromný titul, ktorý si dávali vedátorskí liečitelia, ktorí nevedeli uzdraviť, len donekonečna liečiť.

Dorminatórium – drogový brloh. Dormina – fenobarbital, droga.

Dormitórium – ubytovňa študentov.

Ea so tu ahane. – „On je zhora.“

Ei si tu Hanetau. – „Oni sú z horného sveta.“

Erminius – malá lesná šelma s neuveriteľnou schopnosťou pretiahnuť sa aj najmenšími otvormi a rýchlym pohybom v korunách stromov, cenená hlavne pre svoju jemnú belostnú huňatú zimnú kožušinku.

Eskorta – ochranný alebo donucovací doprovod.

Examinácia – úradné vyšetrovanie (vrátane úradu ochrany).

Examinátor – vyšetrovateľ udalostí.

Exterminátor – ničiteľ, odstraňovač.

Falkotter – štvornohé vodomilné zviera, štíhle, dlhé a mrštné, pokryté perím, vo vode najrýchlejšie a najobratnejšie.

Fantóm, prízrak – preniká fyzické telo. Má éterickú povahu a je úzko zviazaný s konkrétnym človekom resp. s jeho terajším fyzickým telom. Strpčuje mu život bolesťami, marením a zdaním.

Fiesta – slávnosť v hornom svete, môže mať rôzny dôvod.

Fundamentórium – základná škola v systéme vzdelávania v urbaniách.

Funt – hmotnostná jednotka, dospelý človek váži približne sto funtov.

Fusilia – ručná strelná zbraň s dlhou hlavňou.

Gaulin – oslovenie v zmysle horniackeho „pane“.

Gymnaseion –tréningový priestor pre cvičenie telesných cvičení, šermu, bojových umení a pod.

Gyromotor – pohonná jednotka gyrovozidiel.

Gyroposteľ – lôžko, vznášajúce sa nad zemou, používané pre nepohyblivých ľudí, napríklad pre pacientov.

Gyrotaxi – nájomné vozidlo aj s vodičom.

Gyrover – gyroskopické antigravitačné vozidlo mestskej dopravy, v stanici na ulici potrebuje na stabilizáciu a navigáciu nadzemný kábel. Prezývané „lis“.

Hlas – ak je uvedený s veľkým H, jedná sa o ústny prejav, ktorý má okrem informačného obsahu aj ovládajúci, riadiaci efekt. Skúsený používateľ Hlasu dokáže človeka okamžite dostať do správneho rozpoloženia alebo prinúti urobiť požadované.

Hmaták – na pohmat milý huňatý predmet.

Holofoto – priestorové vyobrazenie predmetu, napríklad tváre majiteľa identora.

Horn – húkačka, akou disponujú záchranné vozidlá a vozidlá ochrancov, strážcov, agentov. Upozorňuje ostatných účastníkov dopravy na príchod vozidla s prednosťou jazdy.

Hoverbus – vznášadlové vozidlo pre pasažierov, používané tam, kde nemohli byť budované stanice s káblami pre gyrobusy.

Hoverkoltuk – hoverkreslo, hovervozík (viď ďalej) vznášadlové sedadlo, umožňujúce alebo uľahčujúce pohyb nemohúcim.

Hoverover – rýchleho vozidlo, vznášajúceho sa nízko nad zemou.

Hovertrak – nákladný hoverover.

Chronoskop – prístroj na meranie času.

Identor – holografický štítok s údajmi nositeľa.

Iluminátor – osvetľovacie teleso – od prenosných vreckových až po výkonné pouličné, rôzne druhy pracujú na rôznych princípoch.

Inštitúcia – náboženská organizácia. Pôvodne Advisórium, organizácia radiaca a pomáhajúca, neskôr sa zmenila v uzurpátora majetku a moci. Jej členom sa vtedy začalo vravieť Survalanti.

Inváder – dobyvateľ, nájazdník.

Jedohľad – akonitoreperior, hľadač jedov.

Kart – obslužné vozidlo na rôzne účely, pohybuje sa aj na kolesách, je prispôsobené rýchlosti chodca.

Kaverna – veľký podzemný priestor, jaskyňa.

Komunita vyššej múdrosti – škola pre budúcich vabauov.

Koncílium – vládnuca rada občanov v niektorých aglomeráciách, vzdialených od Mossea (demokracia).

Leviger – najväčšia mäsožravá šelma.

Levitank – pancierované vozidlo, schopné okrem pohybu aj levitácie, nehybného vznášania sa. Aj pri pohybe sa nedotýka podložia.

Librárium – knižnica a študovňa, najčastejšie v areáloch škôl rôzneho stupňa.

Litovorous viridis – kameňožrút zelený.

Lumin – mládežnícka skratka pre iluminátor.

Mačkuna – mrštný dravec, nemilosrdný ku koristi, niekedy až krutý.

Martenfit – mrštný malý dravec, ktorý sa v prípade nebezpečenstva bráni striekaním mimoriadne páchnucej rôsolovitej tekutiny.

Marugani – názov jedného urbania.

Mementor – zariadenie na uchovávanie a prenášanie údajov.

Menoty – putá na ruky.

Miazgocuc – energetický vampír, dokáže iných obrať o energiu.

Modifikovaný vamp – jeden z možných výsledkov programu PrePro, má schopnosť kradnúť spomienky.

Motýlí muž – poverčiví ľudia ho nazývajú Krídlami spásy alebo Zvestovateľom. Tiež Krídla smrti (z nepochopenia).

Mozgocuc – zlodej spomienok, ,myšlienok.

Museion – miesto pre verejné vystavenie umeleckých alebo historických artefaktov.

Myškrt – malé huňaté zvieratko, žijúce ako v podzemných norách a tuneloch, tak aj na povrchu.

Nech na tvoje cesty neustále svieti dobré svetlo – prianie pri rozlúčke v Dolnom svete.

Nukleus argentus – stred bytosti, v ktorom sú prepojené všetky jej telá.

Oficiár – úradník niektorého orgánu urbania alebo aglomerácie.

Ofícium – výkonná zložka správy vecí verejných, úrad.

Ochrancovia, strážcovia, agenti – rôzne oddiely na ochranu obyvateľov, majetku, na udržanie poriadku…

Orificus – priechod medzi svetom hore a Dolnou ríšou (iné názvy: Agartha v povestiach mešťanov, Deorsum Reignum, Deorein…)

Paraváni – parvenovia.

Parven – nepôvodný člen rodu, najčastejšie spomedzi neofytov. Pl.: nesklonný tvar ‚parvenim‘, ale aj sklonné ‚parvenovia‘.

Pátrač – civilný examinátor, nie je v trvalých službách aglomerácie, ale vykonáva činnosť na objednávku.

Peniculus – ovládač k prenosnému čítaču, vo forme pera.

Penitenciárium – zariadenie pre izoláciu potrestaných zločincov.

Petraculmen -– vŕšok neďaleko centra urbania Salitoras.

Plastikov – materiál, polymerizovaný kov.

Plastisklo – tenký materiál, plochý, odolný, najčastejšie s hladkým povrchom , veľmi často priehľadný či rôzne sfarbený priesvitný.

Podpaľovač – vreckový prístroj, vytvára plameň a je schopný podpáliť iné predmety.

Port – prístav pre vzducholode alebo v miestach pri vode pre lode.

Prepro – Program preprogramovania mysle zlodeja energetickým poľom tak, aby nekradol. Neúspešný, pretože zlodeji zmenili zameranie na nehmotné kradnutie a dostali schopnosť kradnúť energie, lásku, pamäť… Hovoria im „upíri“ alebo tiež „vampovia“.

Priechod – forma brány, uzatvárateľný otvor v múre.

Priezor – otvor v múre alebo stene, krytý priehľadným materiálom – sklivom alebo sklom, slúžiaci pre priechod svetla.

Projekcia – obrazovo-zvukový záznam diania, priebehu udalosti, predstavenie, tiež pozerateľný vymyslený príbeh, epopej, znázornený hercami v prostredí kulís, film.

Rapier – ostrá a tenká dlhá ručná zbraň, určená hlavne na bodanie, ale s účinným ostrím.

Rastanganskí neofyti – prišelci spoza Rastanganského mora. Neofyt – pôvodne v zmysle nedávno vysadený nepôvodný rastlinný druh. Narážka na prišelectvo, hromadné najmä v nedávnej minulosti.

Refektórium – jedáleň.

Rekvirátor – človek, ktorý z moci úradu občanom zabavuje majetky.

Rezervoár – zariadenie na „uskladnenie“ tých, čo čakajú na procedúru.

Rotomotor – pohonná jednotka s výrazným otáčajúcim sa vonkajším dielom.

S klobúkom do čela – narážka na skrývanie identity a nepokojného pohľadu nepoctivých ľudí, zločincov.

Samthenevo – urbanium na hranici troch aglomerácií – Ragebaty, Akaturu a Koutelie.

Separátor – prístroj na energetické upravenie činnosti mozgu, spôsobujúce preprogramovanie ľudskej mysle.

Siaha – dĺžková miera, zjednotená na rozpaženie priemerne vysokého muža.

Skabard – pošva pre stilety a podobné zbrane.

Skadra – vojenská jednotka.

Skeletoskop – zariadenie umožňujúce zobraziť kostné štruktúry živého tela bez škodlivých následkov.

Sklivo – sklo tunela pod morom, veľmi pevné, ohybné, nie krehké a číre.

Sklodom – skleník pre pestovanie plodín.

Spektor – kontrolné alebo sledovacie zariadenie s prenosom obrazu a zvuku.

Stilet – ručná sečno-bodná zbraň rôznej veľkosti, dlhá zbraň, podobná veľmi úzkemu dlhému nožu.

Strašidlo, prízrak – preniká éterické telo. Je teda z astrálneho sveta. Preniká sny a je zviazaný s voľnejším astrálnym svetom, teda môže súvisieť s minulými životmi, s vplyvmi národa, okolia a doby, ba môže žrať astrálne mŕtvoly, resp. kauzálne telo.

Špacírka – palička, používaná skôr ako módny doplnok než ako praktická pomôcka. Môže ukrývať tenučký stilet.

Tasote? Itage? – „Jazyky? Prečo?“

Telaskop – prístroj, umožňujúci zobrazovať mäkké tkanivá tela bez poškodenia a škodlivých účinkov.

Televid – prístroj na priblíženie obrazu vzdialených objektov, tiež ďalekovid.

Trinásť pri stole alebo v miestnosti je považované za zlo, pretože poverčivosť a hlúpe zvyky to tak určili. Ak človek pochopí, trinástka naozaj môže byť nepriaznivá a sedmička a trojka priaznivá, ale to nesúvisí s poverami, naopak, vyžaduje to oslobodiť sa od nich a pochopiť.

Trotoár – priestor pre pohyb chodcov.

Uložiť na ľad, do skrine, do rezervoára – pripojiť pacifikovaného človeka na prístroje pre prežívanie bez jeho prebratia.

Urbanium – husto osídlené územie s infraštruktúrou, mesto.

Utrikulum – meštec na doklady a hlavne na peniaze.

Vabau – mudrc či spirituálny pomocník.

Veverel – zvieratko, žijúce prevažne na stromoch.

Virtuopédia – báza informácií, dostupná prostredníctvom technických prostriedkov ako napríklad čítač.

Viscidol – extrémne väzká tekutina.

Vnútrokom – komunikačné zariadenie v rámci budovy a pod., napr. medzi miestnosťami či pre komunikáciu s odľahlým objektom na pozemku…

Zadržanec – osoba zadržaná z moci úradnej.

Zarikosta – aglomerácia obsadená klanom z Narongatu.

Zobrazovač – zariadenie, zobrazujúce údaje, obrazy alebo projekciu (obrazové spracovanie príbehu či dokumentu).

Zvonidlo – zariadenie pri bráne, ktorým sa ohlasuje príchod návštevy.