Vo svete, v ktorom sa stretli Sagena Manzani Truffi, Brynn Gallinard Dale a Daring Gotana, používajú ľudia na označovanie vecí okolo seba aj slová, ktoré v našom svete nepoznáme. Niektoré si návštevník ich sveta, planéty, ktorej niektorí vravia Turikalo, iní ju nazývajú Beldangom či Veľkou Matkou Mylostai, poľahky domyslí. Iné však vyžaduujú popis v zrozumiteľnom jazyku.

Prvý diel, nazvaný Element prvý – človek, s podtitulom Rébusy života, obsahuje takých poznámok z pochopiteľných dôvodov najviac. Sú číslované podľa miesta prvého výskytu. Na tejto stránke ich nájdete zoradené abecedne.

Upozornenie: čítať ich vopred znamená možnosť dozvedieť sa čosi o budúcom deji.

Odporúčanie: Abecedné usporiadanie používajte pri čítaní ďalších dielov.

 1. Gyrover – gyroskopické antigravitačné vozidlo mestskej dopravy, v stanici na ulici potrebuje na stabilizáciu a navigáciu nadzemný kábel. Prezývané „lis“.
 2. Trotoár – priestor pre pohyb chodcov.
 3. Iluminátor – osvetľovacie teleso – od prenosných vreckových až po výkonné pouličné, rôzne druhy pracujú na rôznych princípoch.
 4. Akademion – stredná škola a univerzita v jednom.
 5. Kart – obslužné vozidlo na rôzne účely, pohybuje sa aj na kolesách, je prispôsobené rýchlosti chodca.
 6. Skabard – pošva pre stilety a podobné zbrane.
 7. Stilet – ručná sečno-bodná zbraň rôznej veľkosti, dlhá zbraň, podobná veľmi úzkemu dlhému nožu.
 8. Projekcia – obrazovo-zvukový záznam diania, priebehu udalosti, predstavenie, tiež pozerateľný vymyslený príbeh, epopej, znázornený hercami v prostredí kulís, film.
 9. Urbanium – husto osídlené územie s infraštruktúrou, mesto.
 10. Ďalekom – telekomunikačné zariadenie, prenášajúce zvuk a písmo.
 11. Falkotter – štvornohé vodomilné zviera, štíhle, dlhé a mrštné, pokryté perím, vo vode najrýchlejšie a najobratnejšie.
 12. Marugani – názov jedného urbania.
 13. Priechod – forma brány, uzatvárateľný otvor v múre.
 14. Hoverover – rýchleho vozidlo, vznášajúceho sa nízko nad zemou.
 15. Rotomotor – pohonná jednotka s výrazným otáčajúcim sa vonkajším dielom.
 16. Špacírka – palička, používaná skôr ako módny doplnok než ako praktická pomôcka. Môže ukrývať tenučký stilet.
 17. Zobrazovač – zariadenie, zobrazujúce údaje, obrazy alebo projekciu (obrazové spracovanie príbehu či dokumentu).
 18. Port – prístav pre vzducholode alebo v miestach pri vode pre lode.
 19. Priezor – otvor v múre alebo stene, krytý priehľadným materiálom – sklivom alebo sklom, slúžiaci pre priechod svetla.
 20. Čítač – komunikačné a pracovné zariadenie, umožňujúce prácu s informáciami najrôznejšieho druhu, prepojené so zdrojmi údajov po celom svete, slúži aj pre pripojenie k virtuálnym svetom, k virtuopédii (virtuálnej encyklopédii).
 21. Aglomerácia – územný štátny celok.
 22. Samthenevo – urbanium na hranici troch aglomerácií – Ragebaty, Akaturu a Koutelie.
 23. Siaha – dĺžková miera, zjednotená na rozpaženie priemerne vysokého muža.
 24. Hlas – ak je uvedený s veľkým H, jedná sa o ústny prejav, ktorý má okrem informačného obsahu aj ovládajúci, riadiaci efekt. Skúsený používateľ Hlasu dokáže človeka okamžite dostať do správneho rozpoloženia alebo ho prinúti urobiť požadované.
 25. Utrikulum – meštec na doklady a hlavne na peniaze.
 26. Mementor – zariadenie na uchovávanie a prenášanie údajov.
 27. Myškrt – malé huňaté zvieratko, žijúce ako v podzemných norách a tuneloch, tak aj na povrchu.
 28. Hoverkoltuk – hoverkreslo, hovervozík (viď ďalej) vznášadlové sedadlo, umožňujúce alebo uľahčujúce pohyb nemohúcim.
 29. Plastikov – materiál, polymerizovaný kov.
 30. Doktorissimus – neskromný titul, ktorý si dávali vedátorskí liečitelia, ktorí nevedeli uzdraviť, len donekonečna liečiť.
 31. Ďalekom – prostriedok na komunikáciu so vzdialenými ľuďmi.
 32. Modifikovaný vamp – jeden z možných výsledkov programu PrePro, má schopnosť kradnúť spomienky.
 33. Prepro – Program preprogramovania mysle zlodeja energetickým poľom tak, aby nekradol. Neúspešný, pretože zlodeji zmenili zameranie na nehmotné kradnutie a dostali schopnosť kradnúť energie, lásku, pamäť… Hovoria im „upíri“ alebo tiež „vampovia“.
 34. Miazgocuc – energetický vampír, dokáže iných obrať o energiu.
 35. Rezervoár – zariadenie na „uskladnenie“ tých, čo čakajú na procedúru.
 36. Gyroposteľ – lôžko, vznášajúce sa nad zemou, používané pre nepohyblivých ľudí, napríklad pre pacientov.
 37. Armorak – ochranný odev pre hornú polovicu tela muža.
 38. Čítač myšlienok – novšia súčasť prístroja pre preprogramovanie zločincov.
 39. Bekat – menová jednotka aglomerácie Mosseo.
 40. Rapier – ostrá a tenká dlhá ručná zbraň, určená hlavne na bodanie, ale s účinným ostrím.
 41. Inštitúcia – náboženská organizácia. Pôvodne Advisórium, organizácia radiaca a pomáhajúca, neskôr sa zmenila v uzurpátora majetku a moci. Jej členom sa vtedy začalo vravieť Survalanti.
 42. Separátor – prístroj na energetické upravenie činnosti mozgu, spôsobujúce preprogramovanie ľudskej mysle.
 43. Gyrotaxi – nájomné vozidlo aj s vodičom.
 44. Zvonidlo – zariadenie pri bráne, ktorým sa ohlasuje príchod návštevy.
 45. Desonizácia – elektricko-sonická clona, zariadenie znemožňujúce odpočúvanie.
 46. Depiktor – prenosné, čítaču podobné zariadenie, primárne umožňujúce čítať texty.
 47. Skeletoskop – zariadenie umožňujúce zobraziť kostné štruktúry živého tela bez škodlivých následkov.
 48. Plastisklo – tenký materiál, plochý, odolný, najčastejšie s hladkým povrchom , veľmi často priehľadný či rôzne sfarbený priesvitný.
 49. Viscidol – extrémne väzká tekutina.
 50. Identor – holografický štítok s údajmi nositeľa.
 51. Holofoto – priestorové vyobrazenie predmetu, napríklad tváre majiteľa identora.
 52. Penitenciárium – zariadenie pre izoláciu potrestaných zločincov.
 53. Uložiť na ľad, do skrine, do rezervoára – pripojiť pacifikovaného človeka na prístroje pre prežívanie bez jeho prebratia.
 54. Petraculmen – vŕšok neďaleko centra urbania Salitoras.
 55. Virtuopédia – báza informácií, dostupná prostredníctvom technických prostriedkov ako napríklad čítač.
 56. Pátrač – civilný examinátor, nie je v trvalých službách aglomerácie, ale vykonáva činnosť na objednávku.
 57. Dormitórium – ubytovňa študentov.
 58. Dorminatórium – drogový brloh. Dormina – fenobarbital, droga.
 59. Fundamentórium – základná škola v systéme vzdelávania v urbaniách.
 60. Nukleus argentus – stred bytosti, v ktorom sú prepojené všetky jej telá.
 61. Horn – húkačka, akou disponujú záchranné vozidlá a vozidlá ochrancov, strážcov, agentov. Upozorňuje ostatných účastníkov dopravy na príchod vozidla s prednosťou jazdy.
 62. Ochrancovia, strážcovia, agenti – rôzne oddiely na ochranu obyvateľov, majetku, na udržanie poriadku…
 63. Hovertrak – nákladný hoverover.
 64. Examinátor – vyšetrovateľ udalostí.
 65. Spektor – kontrolné alebo sledovacie zariadenie s prenosom obrazu a zvuku.
 66. Menoty – putá na ruky.
 67. Telaskop – prístroj, umožňujúci zobrazovať mäkké tkanivá tela bez poškodenia a škodlivých účinkov.
 68. Jedohľad – akonitoreperior, hľadač jedov.
 69. Oficiár – úradník niektorého orgánu urbania alebo aglomerácie.
 70. Examinácia – úradné vyšetrovanie (vrátane úradu ochrany).
 71. Eskorta – ochranný alebo donucovací doprovod.
 72. Zadržanec – osoba zadržaná z moci úradnej.
 73. Vnútrokom – komunikačné zariadenie v rámci budovy a pod., napr. medzi miestnosťami či pre komunikáciu s odľahlým objektom na pozemku…
 74. Leviger – najväčšia mäsožravá šelma.
 75. Mozgocuc – zlodej spomienok, ,myšlienok.
 76. Exterminátor – ničiteľ, odstraňovač.
 77. Motýlí muž – poverčiví ľudia ho nazývajú Krídlami spásy alebo Zvestovateľom. Tiež Krídla smrti (z nepochopenia).
 78. Strašidlo, prízrak – preniká éterické Je teda z astrálneho sveta. Preniká sny a je zviazaný s voľnejším astrálnym svetom, teda môže súvisieť s minulými životmi, s vplyvmi národa, okolia a doby, ba môže žrať astrálne mŕtvoly, resp. kauzálne telo.
 79. Démon – preniká astrálne telo a činí ho neslobodným. Nie všetci priamo škodia, no je nesloboda v záujme rastu, pokroku alebo lásky pozitívna?
 80. S klobúkom do čela – narážka na skrývanie identity a nepokojného pohľadu nepoctivých ľudí, zločincov.
 81. Asasín – zabijak za odmenu. Prvých vytvoril z bojovníkov muž, zvaný Starec z hory. Odmieňal ich ženami, nakradnutým bohatstvom a hašišom, podľa ktorého ich nazývali hašašínmi.
 82. Koncílium – vládnuca rada občanov v niektorých aglomeráciách, vzdialených od Mossea (demokracia).
 83. Rastanganskí neofyti – prišelci spoza Rastanganského mora. Neofyt – pôvodne v zmysle nedávno vysadený nepôvodný rastlinný druh. Narážka na prišelectvo, hromadné najmä v nedávnej minulosti.
 84. Parven – nepôvodný člen rodu, najčastejšie spomedzi neofytov. Pl.: nesklonný tvar ‚parvenim‘, ale aj sklonné ‚parvenovia‘.
 85. Rekvirátor – človek, ktorý z moci úradu občanom zabavuje majetky.
 86. Zarikosta – aglomerácia obsadená klanom z Narongatu.
 87. Ofícium – výkonná zložka správy vecí verejných, úrad.
 88. Erminius – malá lesná šelma s neuveriteľnou schopnosťou pretiahnuť sa aj najmenšími otvormi a rýchlym pohybom v korunách stromov, cenená hlavne pre svoju jemnú belostnú huňatú zimnú kožušinku.
 89. Martenfit – mrštný malý dravec, ktorý sa v prípade nebezpečenstva bráni striekaním mimoriadne páchnucej rôsolovitej tekutiny.
 90. Lumin – mládežnícka skratka pre iluminátor.
 91. Hoverbus – vznášadlové vozidlo pre pasažierov, používané tam, kde nemohli byť budované stanice s káblami pre gyrobusy.
 92. Podpaľovač – vreckový prístroj, vytvára plameň a je schopný podpáliť iné predmety.
 93. Agartha – mýtická podzemná ríša. Mala byť obývaná šľachetnými ľuďmi, ktorí podľa povestí a mýtov pomáhali ľuďom. Objavovali sa a mizli hlavne v lesoch či podivných divokých skaliskách.
 94. Kaverna – veľký podzemný priestor, jaskyňa.
 95. Trinásť pri stole alebo v miestnosti je považované za zlo, pretože poverčivosť a hlúpe zvyky to tak určili. Ak človek pochopí, trinástka naozaj môže byť nepriaznivá a sedmička a trojka priaznivá, ale to nesúvisí s poverami, naopak, vyžaduje to oslobodiť sa od nich a pochopiť.
 96. Chronoskop – prístroj na meranie času.
 97. Gymnaseion –tréningový priestor pre cvičenie telesných cvičení, šermu, bojových umení a pod.
 98. Atlanton – mýtický kontinent, ktorý sa mal stratiť pri obrovskom kataklizmatickom nešťastí. Na rozdiel od ostatnej pevniny planéty bol samostatný a obklopený vodami zo všetkých strán. Hlavné mesto sa malo volať Atlantis a bolo vraj výstavné. Koniec tohto bájneho sveta mala zapríčiniť namyslenosť ľudí a zneužitie vynálezov, ktoré im mali slúžiť, na ovládnutie iných ľudí.
 99. Balisong – nôž, ktorého čepeľ s obojstranným ostrím sa uzatvára do rozdelenej rúčky.
 100. Fantóm, prízrak – preniká fyzické Má éterickú povahu a je úzko zviazaný s konkrétnym človekom resp. s jeho terajším fyzickým telom. Strpčuje mu život bolesťami, marením a zdaním.
 101. Skadra – vojenská jednotka.
 102. Paraváni – parvenovia.
 103. Televid – prístroj na priblíženie obrazu vzdialených objektov.
 104. Deakon – člen hierarchie Inštitúcie. Kedysi šíriteľ pravdy, učiteľ, neskôr kazateľ prikázaní a pravidiel, ktoré sa zásluhou Inštitúcie neustále množili.
 105. Peniculus – ovládač k prenosnému čítaču, vo forme pera.
 106. Fusilia – ručná strelná zbraň s dlhou hlavňou.
 107. Orificus – priechod medzi svetom hore a Dolnou ríšou (iné názvy: Agartha v povestiach mešťanov, Deorsum Reignum, Deorein…)
 108. Petraculmen – vŕšok neďaleko centra urbania Salitoras.
 109. Gyromotor – pohonná jednotka gyrovozidiel.
 110. Mačkuna – mrštný dravec, nemilosrdný ku koristi, niekedy až krutý.
 111. Veverel – zvieratko, žijúce prevažne na stromoch.
 112. Librárium – knižnica a študovňa, najčastejšie v areáloch škôl rôzneho stupňa.
 113. Refektórium – jedáleň.
 114. Museion – miesto pre verejné vystavenie umeleckých alebo historických artefaktov.

Druhý diel, nazvaný Element prvý – človek, s podtitulom Iný svet:

 1. Ei si tu Hanetau. – „Oni sú z horného sveta.“
 2. Ea so tu ahane. – „On je zhora.“
 3. Ate? Utta hau te asio? Ate e ea siotara taoni-te… – „Čože? Kto ti dal súhlas? Veď môžeš ohro…“
 4. Fiesta – slávnosť v hornom svete, môže mať rôzny dôvod.
 5. Tasote? Itage? – „Jazyky? Prečo?“
 6. Nech na tvoje cesty neustále svieti dobré svetlo – prianie pri rozlúčke v Dolnom svete.
 7. Gaulin – oslovenie v zmysle horniackeho „pane“.
 8. Levitank – pancierované vozidlo, schopné okrem pohybu aj levitácie, nehybného vznášania sa. Aj pri pohybe sa nedotýka podložia.
 9. Vabau – mudrc či spirituálny pomocník.
 10. Litovorous viridis – kameňožrút zelený.
 11. Sklodom – skleník pre pestovanie plodín.
 12. Cesta svetla – priezor dolu do dolného sveta, vedie svetlo – najmä pre rastliny.
 13. Funt – hmotnostná jednotka, dospelý človek váži približne sto funtov.
 14. Blažený Hubertín – „blažený“ je vo svete mešťanov obdoba slova „svätý“. V uvedenom tvare je to emotívny povzdych. Tiež sa používa v znení „Veľký Ybertín!“
 15. Komunita vyššej múdrosti – škola pre budúcich vabauov.
 16. Myškrt – pod povrchom žijúce drobné zvieratko.
 17. Hmaták – na pohmat milý huňatý predmet.
 18. Aldea – osada Slobodných.
 19. Aukio – námestie v aldei.
 20. Televid – prístroj na optické priblíženie, tiež ďalekovid.
 21. Inváder – dobyvateľ, nájazdník.
 22. Sklivo – sklo tunela pod morom, veľmi pevné, ohybné, nie krehké a číre.