Brandon Lavalon o nich tvrdí, že sa stali. Dokonca sa vyjadril, že zhoda s prežitými situáciami skutočných osôb je nielen možná, ale priamo pravdepodobná, že sa na svete stali mnohokrát. Napokon, kto z nás nezažil déjá-vu, komu sa nestalo aspoň pár vecí, pre ktoré nemal vysvetlenie ani on, ani veda? On mal to šťastie že takých ľudí stretol veľa. Uvádza, že ich pohádzal do mixéra a poodlieval z nich nových ľudí – postavy vo svojich knihách. Pierre Backer sa možno volal Alex Smith a stalo sa mu len čosi z toho, čo tomu knižnému. No v Pierreovi je určite aj kúsok Wendy Brownovej (tiež vymyslené meno), ktorá v knihách vystupuje ako profesor Shuller, aj doktora Paula Nowaka – vymyslená identita, ktorá svoje vlastnosti, skúsenosti a schopnosti zmiešala s ďalšími, aby zrodila Dr. Bourkeho. Povahové vlastnosti? Možno. Výzor? Sotva. Podstatou sú zážitky, cesta k tomu, k čomu ľudí vedie zvedavosť, neskôr túžba po pravde, snaha žiť vo svete, ktorý je usporiadaný vysvetleniami, nie protirečivý vedeckými teóriami. Možno tých postáv bolo viac, než ich je v trilógii, no nech je ako chce, ich zážitky, premiesené, no nezmenené a neosiate, lákajú svojou dramatickosťou, hĺbkou, tým, čo prinášajú, súvislosťami…

Trilógia bola označovaná aj ako new age román. Nemyslím si, že to je správne zaradenie. Napokon, urobte si úsudok sami. Ako? Nechajte sa vtiahnuť do deja detektívnou zápletkou, ktorá doslova bezhlavo pokopne kohosi na cestu hľadania zmyslu toho, čo sa nám v živote deje, prečo je to tak, ako sa možno vyhnúť nepríjemnému alebo si naopak privolať to, čo potrebujeme – s plným vedomím významu nasledujúcej myšlienky: „Dávajte si pozor na svoje priania, pretože sa môže stať, že sa naplnia!“

Titulka SSOYN Lutien
Pôvodná titulka, spájajúca to, čo je hore, s tým, čo je dole
titulka final SUSED
Obálka slovenského vydania po dohode s autorom nenápadne naznačuje, že príbeh je plný pátrania a týka sa toho za plotom – lenže z ktorej jeho strany?

Kniha je prvou časťou trojdielnej série, ktorú postupne vydáme. Jej začiatok je možno trocha šokujúci, no mnoho toho, čo sa kedysi ľuďom zdalo v knihách nereálne, sa onedlho stalo skutočnosťou, stačí si spomenúť na Julesa Verna. Napokon, nie je to podstata víru udalostí, hoci ho to stvorí.

Príbeh je lákavým prepojením kriminálneho vyšetrovania bez zločinu, pátrania po známych veciach, odhaľovania minulosti, ktorá má veľmi silný vplyv na účastníkov príbehu, hoci možno nebola; a to všetko doplnené záhadne vzniknutou historickou detektívkou, začínajúcou pred Ježišovým narodením a vedúcou až kamsi k východným učeniam…

Vďaka maličkostiam, posúvajúcim postavy akoby po neviditeľnom rebríku šteblík za šteblíkom, odkrýva príbeh nielen ich vnútorný svet, no hlavne ich veľkú premenu, keď im ukáže, že náhody niekedy (?) nie sú náhodami, že bratia málokedy vyrastajú pod jednou strechou, že Mája a Matrix sú súrodenci, že duchovný život môže viesť aj človek, ktorý sa nemodlí a nechodí do chrámu, že pochopenie zákonov, ktoré nie sú svetské, môže viesť k oslobodeniu od mnohých vín a veľkého bremena; a že ten rebrík, po ktorom stúpajú, im začínal vždy pred nohami, nech boli kdekoľvek. A práve tak aj vám.  Ale to už sme prezradili možno až priveľa.

Pokračovanie, ktoré vyšlo pod názvom New generation is coming je svedectvom o tom, ako sa to, čo človek nájde v knihách, akým sa kedysi profesor Shuller vyhýbal – a zrazu ich vyhľadáva – dokáže prejavovať v obyčajnom každodennom živote obyčajných ľudí. Napríklad keď nevedia, že je medzi nimi ktosi nie celkom obyčajný.

V slovenskom preklade pracovne nesie názov Čudesný prípad lásky, a budeme sa usilovať priniesť ho slovenskému čitateľovi čím skôr.

Tretia časť trilógie, s pôvodným názvom The way we are, je opäť písaná s odstupom nejakých piatich rokov. Čitateľovi už známi ľudia tak zasa v čomsi dospeli či vyrástli. Tomu zodpovedajú situácie, do ktorých sa dostávajú – sú náročnejšie, prepletenejšie, čudesnejšie. No pátranie po príčinách, hľadanie súvislostí a neustále spoznávanie sveta trocha inak vnáša do príbehu okrem detektívnych zápletiek a riešenia zdanlivo nesúvisiacich prípadov aj možnosť pochopiť súvislosti našich vlastných životov a udalostí, ktoré sa stali, no nik nevie vysvetliť, ako a prečo.

Potešujúcim faktom je, že autor ponúkol čitateľovi niekoľko kapitol ako akýsi úvod do problematiky. Nazval ho Setting the scenes a my tieto kapitoly uverejňujeme na tejto stránke tak, ako postupne vychádzajú.